Kulisar från förr !

*
*
- Min far han drack en flaska cognac varje dag de sista åren av sitt liv!
- Vilken krutgubbe!! Hur gammal blev han ?
- 29 år....
*
*
Den sarkastiske professor N har förhör i anatomi med sjuksköterskeeleverna.
Som åskådningsmaterial har han ett skelett. En av eleverna är framme och
skall redogöra för de olika organens placering. Hon har utan anmärkning
kommit ner till bäckenpartiet.
- Här sitter penis, säger hon.
- Tja, säger professorn - det skall i så fall vara vid högtidliga tillfällen,
ty det här är ett kvinnligt skelett...
*
*
- Det är ju sand i vaselinet !! sa bögen
- Det gör inget.... sa hans kompis
- det är ju BASKARPS SAND !!!
*
*
- Nu har jag varit hos en annan läkare, och han ställde en helt annan diagnos än ni!
- Ja, ja, en obduktion får väl visa vem av oss som har rätt....
*
*
Doktorn: - Ni har ingen bra ansiktsfärg, sitter ni inne mycket?
- Ja, sist var det fyra månader...
*
*
Två manliga studenter betraktade genom mikroskop, ett prov av sädesceller.
En kvinnlig kurskamrat till de båda medicinarna blev nyfiken:
-Vad tittar ni på ?
Av någon anledning blev svaret: -saliv.
Hon blev intresserad och ska just sätta ögat till mikroskopets okular,
dåprofessorn kommer förbi och frågar sin kvinnliga lärjunge:
- Vad har fröken under mikroskopet ?
- Ett salivprov.
Professorn tittar i mikroskopet och ger henne sedan en road blick och säger:
- Fröken borde nog ha borstat tänderna lite bättre i morse....
*
*

Har du egna bidrag till Encyclopedia Philuria så maila gärna till...


Jag var också en Philur !

Philuriska brev skickas här!