Philurens histora

Den högt ärade Jönköpingssonen Philuren, såg för första gången dagens
ljus på vårkanten 1951. Philuren var som väl alla känner till en ständigt
välmående rackare som levde som han lärde, hårt och intensivt.
Allra mest blommade han upp på vårkanten vid tiden för hans födelsedag.
Detta var samtidigt som årets första fester på Vätterstranden, och strax
innan skolavslutningar och syrenblomning.
Hans liv präglades av mycket bus och rackartyg, men han sågs även som en
fadersgestalt, då han under sin levnad fostrade mången Teknist till att bli
goda samhällsmedborgare. Tyvärr rycktes Philuren bort i ett alldeles för
tidigt skede. Orsaken till hans bortgång var den förändrade skolplanen
vilken gjorde att de fyraåriga tekniska linjerna försvann, och detta var
något som tog vår vän Philuren mycket hårt. Har man som Philuren under hela
sin levnad fostrat, och för den delen även fostrats av fyraåriga Teknister, är
det naturligtvis ett mycket hårt slag när dessa inte längre får finnas kvar.
Detta i samband med ett i många lägen väldigt hårt leverne, gjorde att Philuren
inte längre orkade leva. Personligen mottog jag meddelandet om hans bortgång
först efter nyåret 1994, trots att han enligt uppgift skall ha somnat in redan
kring midsommartid 1993, vid blott 42 års ålder. När dessa rader skrivs i Juni 2001
(åtta år efter Philurens bortgång) är det med stor sorg och saknad, samt med en
tår i ögonvrån. Vi vill på detta sätt låta hans ande leva vidare, och även hedra
minnet av den goda Teknist som Philuren trots allt var.

----Inskickat av Philuren Reidar----

Har du egna bidrag till Encyclopedia Philuria så maila gärna till...

Jag var också en Philur !

Philuriska brev skickas här!